بررسی پرورش تفکر انتقادی و رویکردهای آن

بررسی پرورش تفکر انتقادی و رویکردهای آن

پایان نامه تفکر انتقادی
نظریه های تفکر انتقادی
پرورش تفکر انتقادی در کودکان
تفکر انتقادی از منظر قرآن و روانشناسی
آموزش تفکر انتقادی به دانش آموزان
تفکر انتقادی در تعلیم و تربیت اسلامی
تفکر انتقادی و ضرورت آموزش آن در کلاس درس

رفتن به سايت اصلي

هدف از این پایان نامه بررسی پرورش تفکر انتقادی و رویکردهای آن می باشد.

 

 

   نظام آموزشی چگونه می تواند مهارت ها و قدرت تجزیه و تحلیل را در دانش آموزان تقویت کند؟ آموزش به چه نحوی می تواند میل و تمایل انتقادی را در دانش آموزان پرورش دهد؟ آموزش و پرورش چگونه می تواند دانش آموزان را جامع نگر، کنجکاو، مطمئن در استدلال، انعطاف پذیر، آگاه به سوگیری های شخصی و بدون تعصب در ارزیابی و محتاط در قضاوت تربیت کند؟ آموزش و پرورش باید چه راهکارهایی را به کار بگیرد تا دانش آموختگان از تجزیه و تحلیل درست مسائل زندگی برخوردار باشند، بتوانند در شغل و حرفۀ خود تصمیم درستی بگیرند، قادر باشند تا مسائل پیچیدۀ اجتماعی و سیاسی پیرامون خود را به گونه ای منظم تحلیل کنند، اهل دیالوگ باشند، قدرت آن را داشته باشند تا به داوری درستی دست یازند و پیش داوری های خود را تعلیق کنند؟ در نهایت، نظام آموزشی چگونه می تواند به تربیت متفکرانی دست یازد که قادر به خود ارزیابی باشند و بتوانند مسائل و مشکلات خود را از چشم انداز های چندگانه مورد بررسی قرار دهند؟

 

 

   برای این که مهارت های انتقادی در دانش آموزان پرورش یابد، در نخستین گام، باید تفکر انتقادی به عنوان یکی از اهداف اصلی تعلیم و تربیت از سوی برنامه ریزان آموزشی شناخته شود و برنامه ها، محتوا و راهبرد های آموزشی بر پایۀ آن طراحی و تدوین شوند. در چنین محیطی، مربیان باید دانش آموزان را در  خلق دانش سهیم نمایند و آنها را از شناسایی و بازسازی مجدد دانشی که توسط دیگران خلق شده، دور سازند. در واقع، دانش آموزان نباید فقط محتوای درس را دریافت کنند، بلکه آنها باید دربارۀ آنچه که می آموزند، طرح پرسش کنند، دانش موجود را به چالش بکشند و آن را مجدداً خلق و کشف کنند.همچنین مربیان لازم است با به کارگیری راهبرد های نوین یاددهی ـ یادگیری، فرصت کشف مفاهیم و ایده های کلیدی را به دانش آموزان ارایه دهند و آنها را در نشان دادن آن چه که می دانند و آن چه که قادر به انجام آن هستند، تحریک کنند. این عمل به فهم دیرپا و عمیق یادگیری در دانش آموزان کمک می کند و آنها را در پالایش و بازبینی تفکر خود و رسیدن به بالاترین حد ظرفیت یادگیری، هدایت و آماده می سازد. در این راستا، دانش آموز نیز باید در کسب دانش، جست و جو و پیگیری لازم را داشته باشد و درس را با موقعیت های زندگی همراه سازد. (نیستانی و امام وردی،1392،ص:138)

 

 

 

   آموزش روش ها و مهارتهای تفکر انتقادی مستلزم بازاندیشی درباره نقش استاد به منزله سخنران است و کاهش زمان کلاس را برای آموزش محتوا در مقایسه با زمانی که صرف آموزش فرایند تفکر می شود، توجیه می کند.(چت مایرز ترجمه ابیلی، 1386، ص65)   امتیازات روش بحث در کلاس درس به منزله روشی برای آموزش تفکر انتقادی به شاگردان امری واضح به نظر می رسد، ولیکن بیشتر اساتید و معلمان فاقد مهارت لازم برای استفاده از روشهای بحث و تبادل افکار به منزله ابزارهای آموزشند و برای چنین منظوری آموزشی ندیده اند. نه تنها معلمین که شاگردان نیز غالبا برای ایجاد فضای مناسب برای یک بحث مفید گروهی در کلاس آمادگی عملیاتی ندارند چون تجربه تحصیلی او متأثر از روش سخنرانی بوده است(هیل،1969،به نقل از چت مایرز ترجمه ابیلی،1386،ص70)   درگذشته تصور بر این بود که پرورش تفکر انتقادی فقط از طریق رشد مهارت های انتقادی امکان پذیر است، اما امروزه برای این که محیط آموزشی بتواند تفکر انتقادی را در دانش آموزان تقویت کند، هم نیازمند پرورش مهارت ها و هم پرورش تمایلات تفکر انتقادی است.

 

 

 

 

 

 

 

فهرست مطالب

تبیین رویکرد تفکر انتقادی (معنا ، مبانی و ) 
2-1- مقدمه
2-1-2- معنا و مفهوم تفکر انتقادی
 2-1-2-1- مرز تفکر انتقادی و شبه تفکر انتقادی
 2-1-2-2-تفکر انتقادی به عنوان یک محصول یا فرایند 
 2-1-2-3- تلاش برای یافتن یک تعریف جامع
 2-1-2-4- تفاوت رویکردتفکر انتقادی با انواع دیگر رویکردهای تفکر
2-1-3- مبانی تفکر انتقادی
 2-1-3-1- مبانی فلسفی
 2-1-3-1-1- اندیشه های دورۀ کلاسیک
 2-1-3-1-2- اندیشه های دورۀ رنسانس 
 2-1-3-1-3- عصر روشن گری
 2-1-3-1-4- اندیشه ها یمعاصر
•جان دیوئی، پدر تفکر انتقادی مدرن
•رابرت انیس و تفکر مسئولانه 
•نظریه پردازان انتقادی(مکتب فرانکفورت) 
•لیپمن و کاربری تفکر انتقادی در آموزش فلسفه به کودکان
-مبانی فلسفی برنامه فلسفه برای کودکان
 1- مبانی هستی شناختی
 2- مبانی انسان شناختی 
 3- مبانی معرفت شناختی 
 4- مبانی ارزش شناختی 
 2-1-3-2- مبانی روانشناختی 
 2-1-3-2-1- دیدگاه شناختی ژان پیاژه
 2-1-3-2-2- دیدگاه ویگوتسکی 
2-1-4- مؤلفه ها، ویژگی ها و رویکردها
 2-1-4-1- مؤلفه های تفکر انتقادی
 2-1-4-2- ضرورت توجه به هر دو مؤلفۀ تفکر انتقادی 
 2-1-4-3- مهارت ها و تمایلات در تفکر انتقادی
2-1-4-4- رویکردهای تفکر انتقادی
2-1-4-4-1- تفکر انتقادی به عنوان یک مهارت عام
 2-1-4-4-2- تفکر انتقادی به عنوان یک مهارت در حوزۀ خاص
2-1-5- آموزش مبتنی بر تفکر انتقادی 
2-1-5-1- تفکر انتقادی در آموزش و پرورش
2-1-5-2- چرا فقدان تفکر انتقادی؟ 
2-1-5-3-پرورش تفکر انتقادی
 2-1-5-3-1- پرورش مهارت های تفکر انتقادی 
 2-1-5-3-2- آموزش مبتنی بر دیالوگ
 2-1-5-3-3- بهره گیری از فنون طرح پرسش
 2-1-5-3-4- یادگیری مبتنی بر همیاری
 2-1-5-3-5- یادگیری بر مبنای حل مسأله
 2-1-5-3-6- آموزش بر مبنای مورد کاوی
 2-1-5-3-7- آموزش راهبردهای فراشناختی 
 2-1-5-3-8- پرورش تمایلات تفکر انتقادی
 2-1-5-3-8-1- موانع تفکر انتقادی 
 2-1-5-3-8-2- باورهای معرفتی در تفکر انتقادی 
 2-1-5-3-9- مؤلفه های کلاس درس مبتنی بر تفکر انتقادی
2-1-6- سنجش تفکر انتقادی
2-1-6-1- شیوه های سنجش تفکر انتقادی 
2-1-6-2- ابزارهای سنتی سنجش تفکر انتقادی
2-1-6-3- مسایل و مشکلات سنجش تفکر انتقادی

يشينه تحقيقاتي 
پيشينه داخلی
پيشينه خارجی 

منابع و مآخذ
منابع فارسی    
منابع انگلیسی

ارزیابی اثرات تبلیغات تجاری و پیشبرد فروش بر خلق و حفظ ارزش ویژه برند

ارزیابی اثرات تبلیغات تجاری و پیشبرد فروش بر خلق و حفظ ارزش ویژه برند ارزش ویژه برند ارزش ویژه برند شرکت پارس خزر خلق و نگهداری ارزش ویژه برند تاثیر فعالیت های ترفیع بر خلق…

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته روان شناسی با عنوان بررسی راه های رسیدن از كمرویی به ابراز وجود

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته روان شناسی با عنوان بررسی راه های رسیدن از كمرویی به ابراز وجود كمرویی رابطه ی رفتار والدین با فرزندان در میزان عزت نفس اعتماد به نفس دانلود پایان نامه…

بررسی فقهی مقررات طلاق در ایران

بررسی فقهی مقررات طلاق در ایران طلاق در فقه طلاق در فقه امامیه طلاق در فقه اهل سنت انواع طلاق در فقه اسلامی طلاق قضایی در فقه و حقوق ایران پایان نامه طلاق دانلود پایان…

پاورپوينت طراحی آب در سبک های مختلف

پاورپوينت طراحی آب در سبک های مختلف پاورپوينت طراحی آب پاورپوينت طراحی آب در سبک های مختلف پاورپوينت در مورد طراحی آب در سبک های مختلف دانلود پاورپوينت طراحی آب در سبک های مختلف رفتن…

مبانی نظری و پیشینه تحقیق امر به معروف و نهی از منکر در عرصه عفاف و حجاب 85 صفحه

مبانی نظری و پیشینه تحقیق امر به معروف و نهی از منکر در عرصه عفاف و حجاب 85 صفحه کلمات کلیدی : مبانی نظری عفاف و حجاب پیشینه تحقیق عفاف و حجاب مبانی نظری و…

پرسشنامه بررسی رفتار خرید گذری مشتریان در فروشگاه های تخصصی و سوپرمارکت های بزرگ

پرسشنامه بررسی رفتار خرید گذری مشتریان در فروشگاه های تخصصی و سوپرمارکت های بزرگ پرسشنامه خرید مشتریان پرسشنامه خرید گذری مشتریان پرسشنامه رفتار خرید گذری مشتریان دانلود پرسشنامه رفتار خرید گذری مشتریان پرسشنامه ارزیابی رفتار…

پاورپوینت مولود کعبه امام علی

پاورپوینت مولود کعبه امام علی پاورپوینت مولود کعبه پاورپوینت درمورد امام علی (ع) پاورپوینت درمورد زندگی نامه امام علی (ع) پاورپوینت زندگی امام علی (ع) رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت مولود کعبه امام علی…

پروپوزال پیاده سازی و استقرار مدیریت دانش در دانشگاه

پروپوزال پیاده سازی و استقرار مدیریت دانش در دانشگاه کلمات کلیدی : پروپوزال مدیریت دانش دانلود پروپوزال مدیریت دانش نمونه پروپوزال مدیریت دانش دانلود نمونه پروپوزال مدیریت دانش پروپوزال در مورد مديريت دانش پروپوزال مدیریت…

پاورپوینت کار آفرینی در کسب و کار اینترنتی

پاورپوینت کار آفرینی در کسب و کار اینترنتی پاورپوینت کار آفرینی در کسب و کار اینترنتی دانلود پاورپوینت کار آفرینی در کسب و کار اینترنتی تحقیق در مورد پاورپوینت کار آفرینی در کسب و کار…

پاورپوینت قوانین کارگری در مورد دستمزد و حقوق

پاورپوینت قوانین کارگری در مورد دستمزد و حقوق دانلود پاورپوینت قوانین کارگری در مورد دستمزد و حقوق پاورپوینت انواع قوانین کارگری در مورد دستمزد و حقوق پاورپوینت شناخت قوانین کارگری در مورد دستمزد و حقوق…